Jan Kronekvist

Digital Art Director

Roll

Jan är Digital Art Director med mer än 20 års erfarenhet i 150 olika projekt. Som AD levandegör Jan idéer, koncept och användarupplevelser både övergripande och på detaljnivå. För att säkerställa leverans med bästa kvalitet och kreativ höjd är Jan med under hela projekten från koncept till leverans och även i framtida iterationer och förädling. #verksamhetsaffär, #användarupplevelse, #vision, #detaljer, #kreativitet

Brinner för...

… upplevelse i allmänhet och kanske harmoni i synnerhet. Detta sett i ett brett perspektiv och kan exempelvis gälla färg, form, musik, samarbete, fysisk aktivitet osv.