Andreas Engberg

Systemutvecklare

Roll

Andreas är systemutvecklaren som inte nöjer sig så lätt, utan skapandet ska ha högsta möjliga kvalitet. Han driver gärna frågor som handlar om att förbättra arbetssätt och övergripande systemarkitektur men också för att optimera funktioner i detalj. I slutänden handlar det om att underlätta arbetet i vardagen både för oss själva och för kund.

Brinner för...

… det ständiga förbättringsarbetet som genomsyrar hela hans vardag. Det finns alltid utvecklingspotential och nya saker att lära. Andreas tycker om att ifrågasätta det som finns i hopp om att hitta nya innovativa lösningar och han väljer hellre att se lösningar än problem. På fritiden brinner Andreas för cykelturer i skogen, fotografering och att göra utflykter med familjen.