Transparens leder till förtroende — förtroende är grunden till bra teamwork

Distribuerad information innebär också distribuerad beslutsmakt, att dela kunskap och information hjälper företag att ha en enad riktning.

Jag tror att vi behöver en hög grad av autonomi, kontinuerlig utveckling och en stark vision för att vara motiverade och engagerade på jobbet. Små agila team drivs av just dessa aspekter och enligt mig bör även alla företag ha en gemensam vision som alla känner till och delar.

Tyvärr är denna vision alltför ofta otydlig vilket hindrar företag från att utvecklas i en enad riktning. Jag tror att denna otydlighet kan bero på att man anser att visionen är känslig och bör hållas inom organisationens toppskikt och kan därför inte anförtros till alla.

På Meridium tycker vi att det är viktigt att vara öppna och tydliga med vad vi står för och vad vi vill, det hjälper oss att fatta beslut då vi alltid kan luta oss mot våra värdegrunder.

Transparens leder till förtroende

Det är få saker jag tycker är viktigare än förtroende och jag tror genuint på att det mest effektiva sättet att bygga förtroende på är genom transparens.

“Trust is the foundation of real teamwork. And so the first dysfunction is a failure on the part of team members to understand and open up to one another. And if that sounds touchy-feely, let me explain, because there is nothing soft about it. It is an absolutely critical part of building a team. In fact, it’s probably the most critical.” – Patrick Lencioni, The Five Dysfunctions of a Team

Enligt mig handlar transparens och fortroende i grunden om ärlighet, vilket är ett av våra värdeord på Meridium. För mig innebär transparens att man på ett öppet och ärligt sätt delar med sig av tankar och idéer, beslut, misslyckanden och framgångar i ett så tidigt skede som möjligt för att undvika “stora avslöjanden”.

Jag tycker att undanhålla information från sitt team, kollegor och anställda är samma sak som att säga lite försiktigt att man inte litar på dem. Istället försöker man kontrollera vem som får vilken information.

”In most workplaces, valuable information goes to important people first and then trickles down to the less important. Sensitive information is best kept within the confined circle of top management. The underlying assumption is that employees cannot be trusted; their reactions could be unpredictable and unproductive, and they might seek to extract advantages if they receive too much information." – Frédéric Laloux, Reinventing Organizations

När anställda saknar information gör man antaganden och försöker skapa sina egna svar vilket ofta leder till misstro vilket är speciellt farligt då beteendet är självförstärkande.

Dessa antaganden leder i sin tur till att man börjar visa förakt och försöker lura och utnyttja systemet, när detta upptäcks är det naturligt att införa ännu mer regler och kontrollfunktioner.

Transparens leder till bättre beslut

I dag anställer man människor för att tänka och för att göra det möjligt så behöver man ha tillgång till information — och det får man genom att vara transparent.

På Meridium vill vi att alla ska kunna ta så bra beslut som möjligt och för att göra det möjligt behöver alla ha tillgång till information, för att om du vill att andra ska ta lika bra beslut som du själv hade gjort så måste du ge dem samma information som du har.

“if you want people to make the same decisions that you would make, you have to give them the same information you have.” – Keith Rabois, COO of Square

Saken är den att det märks direkt när någon inte har samma djupa kunskap och kompetens som behövs för att ta ett visst beslut. Jag tror därför att man som chef lätt blir sitt eget hinder och sätter upp regler och krav för att man tror att man är den smartaste personen i rummet, utan att riktigt förstå vad problemet handlar om.

“when higher-ups could be bothered to hand down answers, they often didn’t understand the situation well enough to make a good call.” – Dennis Bakke, The Decision Maker: Unlock the Potential of Everyone in Your Organization

Jag tror att det oftast är rädslan att släppa kontrollen som gör att människor undanhåller information och håller viktiga beslut hemliga men jag är övertygad om att om personer i ledande positioner skulle våga släppa sitt ego och dela med sig av information och ansvar så skulle det innebära att fler och bättre beslut fattades på kortare tid.

Initialt tror jag att det kan vara skrämmande för många att behöva kommunicera öppet så att alla kan läsa, vara delaktiga och bidra men jag är övertygad om att de flesta kommer bli positivt överraskade över vad som sker när kommunikationen är öppen.

Transparens leder till bättre innovation

Innovation är ett område som är svårt att arbeta med, särskilt när man växer som företag då risken och kostnaden blir för stor för att utföra kontinuerliga experiment och prova nya ideér.

Transparens kommer inte lösa problemet med den höga kostnaden för att experimentera men jag tror att chansen att man tar vara på goda ideér är väldigt mycket större om man förespråkar en öppen och transparent kultur.

På Meridium försöker vi ta tillvara på tankar och ideér genom att vi kommunicerar i helt öppna forum där alla kan läsa och ge bra och öppen feedback. Genom att använda den typen av kommunikationskanaler så tror jag att mindre bra ideér avvecklas fort och att vi fokuserar på dom vi tror mest på.

Att hålla den här typen av diskussioner i små grupper och i hemlighet innebär att man inte nyttjar all den goda kompetens som finns och enligt mig leder det ofta till att man väljer att arbeta vidare med mindre bra ideér, detta hade kunnat motverkas genom att vara mer transparent.

Transparens leder till mer rättvisa

Vi är ganska öppna med vad vi gör och varför vi gör det, inte för att vi måste utan för att vi anser att det är rätt. Jag är nog inte ensam om att tycka att man ska behandla människor på det bästa sättet man kan och där är rättvisa något jag tycker är speciellt viktigt.

Jag tror att transparens till stor del eliminerar orättvisor som till exempel favorisering, svågerpolitik och vänskapskorruption.

“With transparency any kind of favoritism or nepotism is seen" – John Mackey, co-founder and CEO at Whole Foods

Orättvisor kommer i många former och enligt mig är en av de tydligaste orättvisorna lön. Jag tror att den lönemodellen de flesta företag väljer att ha är grunden till den oro och avundssjuka som många kan uppleva när lönen är något som hålls hemlig.

Enligt mig är det en lockande tanke att ha en helt transparent lönemodell där alla kan se, både internt och externt vad alla tjänar då jag är övertygad om att det skulle leda till mer rättvisa löner.

I rekryteringsprocessen läggs mycket tid och energi på att förhandla om lönen vilket gör att man inte fokuserar på det som är viktigt, till exempel kultur, värdegrunder och framförallt att man delar företagets vision.

Med transparenta löner är det tydligt vilken lön man kan förvänta sig och jag tror att man minimerar risken att anställa någon bara för lönen och inte för att man är genuint intresserad av företaget.

Om man som företag strävar efter att bli mer transparent så tror jag att det är väldigt viktigt att man inte göra det för att just bli mer transparent, utan för att man är övertygad om att ärlighet och öppenhet är något som bidrar till ett mer enat och rättvist företag.

Relaterade academyinlägg

Så bygger du ett vinnande team Ja, hur bygger man egentligen framgångsrika team? Jag har under den senaste veckan haft förmånen att lyssna på två Webinar där min kollega Mats adresserat ämnet. Jag kommer här köra ett liten recap för att sammanfatta några av de beröringspunkter och insikter som Mats pratat om vid dessa tillfällen.