Solsidan – Sollentunas sociala intranät

I Sollentuna, som ligger strax norr om Stockholm, bor 67 000 människor och alla pendlar inte till stan. Här sjuder av liv, med många företagare och handelsplatser, blandat med fina naturområden och kulturaktiviteter. 

Nya Sollentuna centrum Stinsen köpcentrum, Järvafältet och Edsvik konsthall, är bara några exempel. Sollentuna växer hela tiden och just nu pågår en stadsomvandling där de centrala delarna av Sollentuna byggs ut och får ny karaktär.

Information, kommunikation, aktiviteter och samarbete är det som haft högst fokus när Sollentuna kommun tagit fram sitt Intranät kallat Solsidan. Solsidan ska fungera som ett redskap för verksamhets och organisationsutveckling. Informationen är målgruppsstyrd och all information är öppen för alla medarbetare vilket ger den transparens som Sollentuna kommun strävar efter.

Alla medarbetare kan fylla i och ändra sin profil, kommentera samtliga artiklar, starta och bidra i diskussioner samt skriva notiser på arbetsplatssidor.

Solsidans intranät med fokus på alla medarbetare.

Startsidan

När medarbetarna kommer till startsidan är tanken att all information ska finnas på ett ställe.

Genom det personaliserade flödet där nyheter, kommentarer, händelser och notiser visas blir det enkelt för den anställda att hålla sig uppdaterad. För att tydligt kunna se vad som är mina egna val och intresseområden märks dessa med en orange cirkel i flödet. Intranätet är byggt responsivt för att vara lätt tillgängligt för alla som inte sitter vid en dator varje dag.

Solsidans intranät profilsida för medarbetare.

Min profilsida

Profilsidans innehåll kan redigeras till stor del av medarbetarna själva. Ändras inställningarna för kontorstillhörigheten och eller arbetsplatsen påverkar detta vad som visas i startsidans flöde.

Profilsidan innehåller information om mig själv, erfarenheter, språk och kunskaper kan också lyftas fram. All information på profilsidan är givetvis sökbar via den centrala sökfunktionen, vilket gör det lätt för alla inom kommunen att hitta rätt kompetens. Profilsidan innehåller även information om min organisation och dess medarbetare.

Mina inställningar

Här listas mina favoriter och prenumerationer som jag valt att lägga till. Dessa kan även tas bort från mina inställningar. Kommunens verktyg finns tillgängliga på mina inställningar. Här finns de verktyg som alla behöver i sin vardag och de verktyg som kan vara bra att ha för någon eller några.

Sidorna på Solisidan har alla funktioner för att förenkla för medarbetarna ”Lägg till som favorit”, vilket innebär att en snabblänk till sidan dyker upp under min Arbetsyta. Prenumerera ikonen innebär att alla förändringar som görs på sidan visas i mitt flöde på startsidan. Är det en kalendersida kommer även en påminnelse att visas i flödet på startsidan. Genom att använda ”Tipsa” funktionen kan medarbetarna ge förslag på sidor till andra kollegor. På kalendersidan finns även en symbol för ”Lägg till i Outlook”, genom att välja denna kommer händelsen även att finnas sparad i Outlook kalendern.

Solsidans intranät med inställningar och egen arbetsyta.

Avdelningssidor

För att medarbetarna på Solsidan ska kunna bidra med information på ett enkelt sätt, finns det en notis funktion på arbetsplatssidan. Notisen innebär att medarbetaren publicerar information direkt på sidan. Tanken är att samtliga på arbetsplatsen ska kunna bidra med information. Arbetsplatssidan slumpar också ut och visar olika medarbetare. Val för att se alla medarbetare finns såklart också.

Solsidans intranäts bidragande avdelningssidor.

Nyhetsportal

Solsidan har valt att använda sig av en portalsida för att visa alla nyheter inom alla kontor på kommunen. Nyheterna kan ses månad för månad samt kan filtrering göras på kontor och på källa.

Portalsidan har även ett flöde där senast publicerade nyheten visas oavsett kontorstillhörighet.

Solsidans intranäts nyhetsportal med flöde.

Sökfunktionen

En sökning ger resultat från hela webbplatsen. Medarbetaren kan förfina sökresultatet med att använda filtreringsalternativ. Sökfunktionen indexerar flera olika källor så som tex externwebb.

Samma flöde används för att visa resultat som startsidans flöde, allt för igenkännande. Även i sökresultatet kan medarbetaren tydligt urskilja sina prenumerationer genom att den orange färgade cirkeln visas. SiteSeeker används som sökmotor.

Relaterade academyinlägg

Webinar: Så skapar du konkreta lösningar utifrån abstrakta idéer Har ni svårt att veta på vilket sätt er organisation kan dra nytta av den digitala utvecklingen? Kan era idéer fastna i långsamma processer som hindrar er från att hålla jämna steg med den digitala utvecklingen? Springer ni ibland på bollar som ni är osäkra på genererar något värde?