Jag delar med mig av mitt utvecklingssamtal, och det här är varför

Som jag skrivit tidigare så tror jag starkt på öppenhet och transparens. Jag tror på att vi ska dela med oss av våra erfarenheter och tankar och att det gör oss till en bättre och mer genuin organisation.

Vid den här tidpunkten på året innebär det för många av oss att utvecklingssamtalen är i full gång, det vill säga för alla er som precis som oss fortfarande har en något förlegad HR-process där man som anställd har ett årligt samtal med sin närmaste chef.

I en agil organisation tenderar HR-processen att leva kvar i det gamla pyramid-tänket med gamla löne- och belöningsmodeller som inte fungerar längre eller passar in i en modern organisation.

Med det sagt så tror jag att HR-processen har mycket att lära från de agila principerna där bland annat återkommande återblickar och kontinuerlig feedback är en viktig del för att upptäcka om någonting är dåligt.

“Därför måste utvecklingssamtal i sin nuvarande form dö” — Calle Blomberg agilehr.se

I en agil organisation är teammedlemmarna i centrum och förväntas ta ansvar för både leveransen och det egna förbättringsarbetet. Det är alltså inte den enskilda individen som är ansvarig och därför tycker jag att det känns naturligt att alla i teamet är delaktiga i utvecklingssamtalen.

All förändring börjar med dig själv så därför tänkte jag dela med mig av mitt utvecklingssamtal, i sin helhet, till alla mina kollegor och på så sätt hoppas jag på att få feedback som kan göra mig till en bättre team player men även att få frågor och synpunkter som leder till bra diskussioner.

Jag vågar påstå att jag i grunden är en ärlig människa så därför känns det naturlig att dela med mig av mina tankar och idéer till fler än bara min närmaste chef.

Jag vill poängtera att jag delar med mig av det här för att jag tycker att det är rätt, och även om jag hoppas på att fler följer mitt exempel så är det inte meningen att någon av mina kollegor ska känna sig tvingad till det.

Relaterade academyinlägg

Så bygger du ett vinnande team Ja, hur bygger man egentligen framgångsrika team? Jag har under den senaste veckan haft förmånen att lyssna på två Webinar där min kollega Mats adresserat ämnet. Jag kommer här köra ett liten recap för att sammanfatta några av de beröringspunkter och insikter som Mats pratat om vid dessa tillfällen.