1. Alla
  2. Strategi/koncept
  3. Webbutveckling
  4. Digital projektstyrning
  5. I fokus
  6. Vårt DNA
  7. Digital marknadsföring
Är din digitala tjänst värdeskapande eller bara komplex? De flesta organisationer är överens om vikten av att skapa värde för kunder och därmed den egna organisationen. Vår erfarenhet säger dock att samsynen på vad som skapar värde för den egna organisationen ibland kan skilja sig åt. Vad är egentligen värde? Och varför prata värde när man pratar digitala tjänster?