1. Alla
  2. Strategi/koncept
  3. Webbutveckling
  4. Digital projektstyrning
  5. I fokus
  6. Vårt DNA
  7. Digital marknadsföring
Tillgänglig kod är inte automatiskt tillgänglig design Lagen om tillgänglighet innebär att våra digitala tjänster, webbplatser, intranät och publika appar inom offentlig sektor behöver vara tillgängliga för alla människor. Men vad är då skillnaden mellan tillgänglig kod och tillgänglig design?